Categories
MANiSK

Now it start

Straffet börjar vid muck, sitta är lätta biten.

Nu får man börja grinda tron noll med bara kontakter i mobilen med folks gamla nummer.

Annars de messa nice. Går ingen nöd på mig.

Välkommen ut

Bjuder på en muckbild för egen forskning.

// MANiSK.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.